Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016

Η 3Labs Srl συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όταν περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.tomshw.it και στο forum.tomshw.it. 
Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ως άτομο.
Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να σας παράσχουν μια σαφή και λεπτομερή εξήγηση για το πώς, πότε και γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Έχει σχεδιαστεί για να σας δείχνει απλά και με διαφάνεια την πολιτική απορρήτου μας και να σας δείχνει πώς να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.
Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στα δεδομένα που επεξεργάζεται η 3Labs Srl μέσω αυτού του ιστότοπου και δεν αφορούν άλλους ιστότοπους, πλατφόρμες ή σελίδες κοινωνικών δικτύων που ενδέχεται να προσεγγιστούν μέσω συνδέσμων στον Ιστότοπο: σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πάντα απαραίτητο να ανατρέχετε στις διαθέσιμες πληροφορίες στις αντίστοιχες σελίδες.
Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις και παραλλαγές με την πάροδο του χρόνου, επομένως σας προσκαλούμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται.

ΔΕΙΚΤΗΣ:

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

 2. Πότε συλλέγετε τα δεδομένα μου;

 3. Ποια δεδομένα θα επεξεργαστείτε;

 4. Για ποιους άλλους σκοπούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μου;

 5. Με ποιον θα μοιραστείτε τα δεδομένα μου;

 6. Πώς θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα μου; 

 7. Τα δεδομένα μου υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός Ευρώπης;

 8. Πόσο καιρό θα κρατήσετε τα δεδομένα μου;

 9. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων και κοινωνικά δίκτυα

 10. Ποια είναι τα δικαιώματά μου και πώς μπορώ να προστατεύσω το απόρρητό μου; 

 11. Μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

 12. Οποιεσδήποτε αλλαγές

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων μου;
Εφόσον η 3Labs Srl, PI 04146420965, καθορίζει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εμπλέκονται στη χρήση αυτού του ιστότοπου, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στέλνοντας μια επικοινωνία στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 • ταχυδρομικώς: 3Labs Srl, Μιλάνο (MI) Via Dante 16;

 • e-mail: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. Πότε συλλέγετε τα δεδομένα μου;
Η 3Labs Srl θα συλλέξει τις πληροφορίες που παρέχετε απευθείας:

 • όταν αποκτάτε πρόσβαση και περιηγείστε στον ιστότοπο.

 • όταν στέλνετε ερωτήσεις ή συμβουλές μέσω των ενοτήτων ή των επαφών που είναι αφιερωμένες σε αυτό,

 • όταν ζητάτε βοήθεια σχετικά με τις υπηρεσίες μας,

 • όταν εγγράφεστε στον ιστότοπο,

 • όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες (π.χ. φόρουμ, σχόλια)· 

 • εάν κάνετε αίτηση για να συνεργαστείτε μαζί μας,

 • εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων.

3. Ποια δεδομένα θα επεξεργαστείτε;
Κατά την περιήγηση, τη χρήση των υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση αγορών στον ιστότοπο της 3Labs Srl, ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθοι τύποι δεδομένων:

α) Δεδομένα πλοήγησης
Ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή στην πλοήγηση σε ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κυκλοφορίας δεδομένων και της τοποθεσίας, του ιστολογίου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας για οποιουσδήποτε σκοπούς χρέωσης ή σχετικά με τους πόρους στους οποίους έχει πρόσβαση μέσω της συσκευής, αποκτώνται από τα συστήματα υπολογιστών που επιτρέπουν να λειτουργήσουν σωστά. Ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών - από την ίδια τη φύση τους και μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, τις μοναδικές διευθύνσεις των πόρων που ζητήθηκαν, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται.

 • Στόχοι της θεραπείας: σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με ασφάλεια και σωστά.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: Ο έννομο συμφέρον της 3Labs Srl για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την ασφάλεια της πλοήγησης, τακτικά εξισορροπημένη με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, GDPR).

β) Αίτημα για πληροφορίες
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο για να ζητήσετε πληροφορίες ή βοήθεια. Αυτό συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση των δεδομένων που μας έχετε κοινοποιήσει (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail και τα στοιχεία που περιέχονται στην επικοινωνία) και, προφανώς, συνεπάγεται ότι μας επιτρέπετε να σας αποστέλλουμε οποιαδήποτε απάντηση επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρείχατε τη στιγμή του αιτήματος.

 • Στόχοι της θεραπείας: εξασφαλίστε επαρκή υποστήριξη σε σχέση με τις ανάγκες σας και ανταποκριθείτε στα αιτήματά σας.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: την παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β, GDPR).

γ) Συνεργαστείτε μαζί μας
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να υποβάλετε την αίτησή σας για ανοιχτές θέσεις εργασίας, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στην ενότητα «Συνεργαστείτε μαζί μας» ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτήν, εξουσιοδοτώντας έτσι τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τον προαναφερθέντα σκοπό . Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν στοιχεία ταυτότητας (όνομα και επίθετο), διεύθυνση e-mail επικοινωνίας και μπορεί επίσης να ζητηθούν βιογραφικό σημείωμα, προσωπική περιγραφή, θέση ενδιαφέροντος και τα προς εξέταση κείμενα, καθώς αυτές είναι απαραίτητες πληροφορίες για την 3Labs. Srl για να αξιολογήσει την πρόταση συνεργασίας σας.

Η παροχή αυτών των στοιχείων είναι υποχρεωτική μόνο για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς του και επομένως επαφίεται στη βούληση του μεμονωμένου υποψηφίου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αποστολή του βιογραφικού του: οποιαδήποτε άρνηση θα καταστήσει αδύνατη τη χρήση της υπηρεσίας, χωρίς περαιτέρω συνέπειες. 

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο. 111α του Νομοθετικού Διατάγματος. n. 196/2003 (ο λεγόμενος Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 101/2018 Νομοθετικό Διάταγμα) και το άρθ. 9, παράγραφος 2, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών που διαβιβάζονται αυθόρμητα από τους υποψηφίους με σκοπό την πιθανή σύναψη της σχέσης εργασίας/συνεργασίας, ακόμη και στην περίπτωση δεδομένων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο κατηγορίες που προβλέπονται από το άρθρο. 9 του GDPR (για παράδειγμα, στην υπόθεση κατά την οποία τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να είναι γνωστά λόγω της δημιουργίας εργασιακής σχέσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην πιθανή υπαγωγή του υποψηφίου στις προστατευόμενες κατηγορίες ή στην ανάγκη ιατρικές εξετάσεις πριν από την απασχόληση). Κατά τη στιγμή της συνέντευξης, θα παρέχονται στον ενδιαφερόμενο όλες οι περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για την περίοδο που απαιτείται για την αξιολόγηση του αιτήματός σας και, σε κάθε περίπτωση, για μέγιστη περίοδο δύο ετών. Περαιτέρω, η ακύρωση των στοιχείων που αποστέλλονται θα πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση αποστολής συγκεκριμένου αιτήματος από τον υποψήφιο στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 • Στόχοι της θεραπείας: παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο ενδιαφερόμενος και αξιολόγηση της αίτησης που ελήφθη για πιθανή σύναψη εργασιακής σχέσης.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης της οποίας μέρος είναι ο ενδιαφερόμενος (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ).

δ) Αποστολή επικοινωνιών για σκοπούς μάρκετινγκ στο πλαίσιο έννομου συμφέροντος και soft-spam
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (για παράδειγμα, σε περίπτωση προσωπικού λογαριασμού ή συγκεκριμένων αιτημάτων) για να στείλουμε κάποιες προωθητικές επικοινωνίες, ακόμη και χωρίς να ζητήσουμε από τον χρήστη την προηγούμενη συγκατάθεση. Η θεραπεία αυτή θα πραγματοποιείται τηρώντας τις διατάξεις του άρθ. 6, ας. στ), GDPR και άρθ. 130, συν. 4, του Νομοθετικού Διατάγματος 130/2003. Ειδικότερα, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δραστηριότητα επεξεργασίας μέσω αυτών των πληροφοριών και τους παρέχεται πάντα το δικαίωμα να αντιταχθούν, με απλό και δωρεάν τρόπο, σε μια τέτοια επεξεργασία: κάθε επικοινωνία που αποστέλλεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην πραγματικότητα, περιέχει αναφορά σε αυτό πληροφορίες και τις ενδείξεις για το πώς να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας (μέσω εξαίρεσης), επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή επιλέγοντας απευθείας τον κατάλληλο σύνδεσμο που διατίθεται στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας.

 • Στόχοι της θεραπείας: σας ενημερώνει για προϊόντα παρόμοια με αυτά της προηγούμενης αγοράς σας και για το πιθανό ενδιαφέρον σας.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: η κανονιστική διάταξη δυνάμει του άρθ. 130, παράγραφος 4, του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 που νομιμοποιεί την αποστολή ανακοινώσεων σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που έχουν ήδη ζητηθεί (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία γ και στ, ΓΚΠΔ).

ε) Ενημερωτικό δελτίο
Το ενημερωτικό δελτίο της 3Labs Srl αποστέλλεται μέσω e-mail σε όσους το ζητούν ρητά, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στον ιστότοπο με τη διεύθυνση e-mail τους και εξουσιοδοτώντας την 3Labs Srl να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα για τον προαναφερθέντα σκοπό. Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά με ρητή και αδιαμφισβήτητη δήλωση συναίνεσης του χρήστη (που εκδίδεται με την επιλογή του κατάλληλου πλαισίου στον Ιστότοπο) και η παροχή δεδομένων είναι υποχρεωτική μόνο για το σκοπό λήψης του newsletter και οποιαδήποτε άρνηση θα καθιστά αδύνατη την χρησιμοποιήστε την υπηρεσία, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
Η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων παρέχεται μέσω της πλατφόρμας «Elastic Mail» που διατίθεται και διαχειρίζεται η εταιρεία Elastic Mail Inc., με έδρα τη Βρετανική Κολομβία στο PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (πολιτική απορρήτου: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
Σε κάθε περίπτωση, για να σταματήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, απλώς επιλέξτε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής, να τον παρουσιάζετε στο τέλος κάθε e-mail ή να στείλετε ένα συγκεκριμένο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@tomshw.it. Η διαχείριση της ακύρωσης γίνεται με μερικώς αυτοματοποιημένο τρόπο, επομένως θα μπορούσαν να ληφθούν περαιτέρω ενημερωτικά δελτία για περίοδο μετά από αυτό το αίτημα, σε κάθε περίπτωση το αργότερο 72 ώρες από την αίτηση ακύρωσης, και η αποστολή των οποίων είχε προγραμματιστεί πριν από τη λήψη του αιτήματος ακύρωσης.

 • Στόχοι της θεραπείας: αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της 3Labs Srl, ειδήσεις και ενημερώσεις σχετικά με σχετικά θέματα, καθώς και προσφορές και προωθήσεις που προορίζονται για συνδρομητές της υπηρεσίας.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, GDPR).

στ) Αποστολή επικοινωνιών για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και εμπορικής προώθησης
Τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην 3Labs Srl μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να σας αποσταλούν εμπορικές επικοινωνίες από την 3Labs Srl μέσω κατάλληλων μέσων επικοινωνίας (όπως e-mail ή απευθείας ταχυδρομείο, SMS ή τηλεφωνικές κλήσεις), σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές εκδηλώσεις ή την προώθηση αποκλειστικών προσφορών μόνο σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης του χρήστη για αυτή τη θεραπεία μέσω των κατάλληλων φορμών στον ιστότοπο.
Στον ιστότοπο υπάρχουν διάφορα αιτήματα για συναίνεση για σκοπούς μάρκετινγκ, επειδή οι εμπορικές επικοινωνίες θα μπορούσαν να αποσταλούν από την 3Labs Srl ή/και από τρίτους, εμπορικούς συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων: οι ανάγκες επεξεργασίας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστές και συγκεκριμένες συναινέσεις από τον «χρήστη . Είναι πάντα δυνατό να αρνηθεί κανείς τη συναίνεση για όλες αυτές τις θεραπείες ή να συναινέσει στη θεραπεία μόνο από την 3Labs Srl ή μόνο από τους εμπορικούς εταίρους της. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη χορήγησή της, είναι πάντα δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει εκδοθεί και η αίτηση διακοπής αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι που υπάρχουν σε κάθε επικοινωνία που λαμβάνεται ή να υποβάλετε ένα συγκεκριμένο αίτημα στην 3Labs Srl μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες.

 • Επιδιωκόμενος σκοπός: διενεργήστε έρευνες αγοράς για να βελτιώσετε την εμπειρία και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να σας στείλουμε εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 3Labs Srl

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: η συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα a GDPR), παρέχεται ελεύθερα και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποστολή επικοινωνίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον ιστότοπο ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο απεγγραφής στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας.

ζ) Δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από τον χρήστη (για λήψη οδηγών, καταλόγων και άλλου υλικού)
Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται κατά καιρούς για τη λήψη των οδηγών, καταλόγων και πρόσθετου υλικού που διατίθενται μέσω των αναδυόμενων παραθύρων και των φορμών στον Ιστότοπο. Εκφράζοντας τη ρητή συγκατάθεσή του, ο Χρήστης μπορεί επίσης να συναινέσει για την παραλαβή διαφημιστικού υλικού. Αυτά και τα άλλα περιεχόμενα που λαμβάνονται από τον ιστότοπο αντιπροσωπεύουν υλικό που ανήκει στον Κάτοχο. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που παρέχονται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του υποκειμένου και για την απάντηση στο αίτημά του. 

 • Επιδιωκόμενος σκοπός: σας επιτρέπει να κάνετε λήψη του υλικού που διατίθεται στους χρήστες στον ιστότοπο.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: την παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ).

η) Γεωτοποθεσία
Εάν ο χρήστης συμφωνεί ρητά, η χρήση του ιστότοπου μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση της συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης (γεωγραφική τοποθεσία): με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφήμισης φύση, προσαρμοσμένη ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί στον Ιστότοπο μόνο εάν ο Χρήστης έχει προηγουμένως συναινέσει στον εντοπισμό της θέσης του μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση. Ανά πάσα στιγμή, οι υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού μπορούν να απενεργοποιηθούν με πρόσβαση στην κατάλληλη ενότητα των αδειών για τον εντοπισμό του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του Χρήστη.
Η φύση της διάταξης είναι προαιρετική. Η αδυναμία παροχής του θα καταστήσει αδύνατη τη χρήση των υπηρεσιών βάσει γεωγραφικής θέσης από τον χρήστη, αλλά οι κύριες υπηρεσίες της Πλατφόρμας μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν· Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης εισάγοντας με μη αυτόματο τρόπο την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον εντοπισμό της θέσης του Χρήστη διατηρούνται αποκλειστικά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας περιήγησης στην Πλατφόρμα.
Οριστικότητα: βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.
Βάση γκιουρίδη: η ελεύθερη και ρητή συναίνεση του χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο. 6, ας. α), Κανονισμός ΕΕ 679/2016, που κυκλοφόρησε μέσω ενός συγκεκριμένου κουμπιού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας γεωγραφικού εντοπισμού.

i) Cookies
Τι είναι? Ο όρος cookie υποδηλώνει ένα μικρό αρχείο κειμένου στο οποίο αποθηκεύονται σύντομες πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, το οποίο θα εγκατασταθεί στη συσκευή σας όταν συνδεθείτε. Κάθε cookie περιέχει διαφορετικά δεδομένα (για παράδειγμα, το όνομα του διακομιστή από τον οποίο προέρχεται, ένα αριθμητικό αναγνωριστικό κ.λπ.), μπορεί να παραμείνει στο σύστημα για τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας (μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης) ή για μεγάλες περιόδους και μπορεί να περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης.
Όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπο, θα σταλούν πίσω στον ιστότοπο που τα δημιούργησε (cookies πρώτου μέρους) ή σε αυτούς που παρέχονται από τρίτα μέρη που μπορούν να τα αναγνωρίσουν (cookies τρίτων).
Η 3Labs Srl σκοπεύει να σας καθησυχάσει για την ασφάλεια των cookies στον ιστότοπό της: δεν βλάπτουν τη συσκευή σας με κανέναν τρόπο, αλλά θα σας επιτρέψουν να περιηγηθείτε πιο γρήγορα, προσφέροντάς σας μια καλύτερη εμπειρία.
Σε τι χρησιμεύουν; Τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με τον τύπο τους: ορισμένα είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός ιστότοπου (τεχνικά cookies), ενώ άλλα βελτιστοποιούν την απόδοσή του για να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία χρήστη ή να σας επιτρέψουν να αποκτήσετε στατιστικά στοιχεία στον ιστότοπο.'' χρήση του ιστότοπου, όπως cookie αναλυτικών στοιχείων, ή σας επιτρέπουν να προβάλλετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, όπως cookie δημιουργίας προφίλ.
Ο ιστότοπος 3Labs Srl χρησιμοποιεί τόσο cookies που δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους (όπως τεχνικά cookies), όσο και cookies που απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν (όπως cookies δημιουργίας προφίλ).
Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο μπορούν να ενεργοποιηθούν τα εξής:

προς την. Τεχνικά cookies (για τα οποία ΔΕΝ απαιτούν τη συγκατάθεσή σας):

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του (τα λεγόμενα cookies πλοήγησης) ή να επαληθεύσετε τον εαυτό σας στη συνεδρία.
Προβλέπεται επίσης η χρήση λειτουργικών cookies, τα οποία σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία περιήγησής σας στον ιστότοπο.
Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους, αυτά τα cookies συνήθως δεν διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. έχουν όμως προκαθορισμένη διάρκεια (γενικά έως 2 χρόνια το πολύ) και μετά από αυτό το διάστημα απενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτά τα cookies και τα δεδομένα που συλλέγουν σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
Η εγκατάσταση των τεχνικών cookies πραγματοποιείται αυτόματα μετά την πρόσβαση στον ιστότοπο ή για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. επιλέγοντας την επιλογή «να με θυμάσαι»). Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε πάντα να αποφασίσετε να τα απενεργοποιήσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας: σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα κατά την προβολή του ιστότοπου.

 • Επιδιωκόμενος σκοπός: διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και ασφάλειας του ιστότοπου.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον της 3Labs Srl για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και την ασφάλεια της πλοήγησης, τακτικά εξισορροπημένο με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, GDPR).

σι. Ανώνυμα αναλυτικά cookies (για τα οποία ΔΕΝ απαιτούν τη συγκατάθεσή σας)

Αυτά τα cookies παρακολουθούν τις επιλογές που έγιναν στον ιστότοπο και τα δεδομένα που σχετίζονται με την online περιήγηση των χρηστών (για παράδειγμα, σελίδες που προβλήθηκαν, χρόνοι παραμονής σε μια σελίδα κ.λπ.), προκειμένου να πραγματοποιήσουν στατιστική ανάλυση, σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την έκφραση της συγκατάθεσης του χρήστη. 
Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα είναι μόνο η περίπτωση κατά την οποία συμβαίνουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- η διεύθυνση IP έχει γίνει δεόντως ανώνυμη.
- οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αναλυτικά cookies αναφέρονται σε έναν μόνο πόρο πληροφορικής (ιστότοπος, εφαρμογή κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται μόνο σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή.
- ο πάροχος cookie δεν συνδυάζει τις πληροφορίες με άλλη επεξεργασία και δεν τις διαβιβάζει σε τρίτους.
Εάν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, είναι εγγυημένη η πλήρης ανωνυμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται και ακόμη και τα cookies που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, ακριβώς επειδή τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανέναν αναγνωρίσιμο χρήστη.

 • Επιδιωκόμενος σκοπός: έχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον Ιστότοπο, με βάση συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: ανάλογα με την περίπτωση:
  - το έννομο συμφέρον της 3Labs Srl για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, σε τακτική βάση με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, GDPR)·
  - η συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, GDPR), παρέχεται ελεύθερα και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, μέσω του banner cookie ή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και στο Πολιτική Cookies.

ντο. Cookies δημιουργίας προφίλ και μάρκετινγκ (για τα οποία απαιτείται η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ σας):

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies προφίλ και τρίτων, η εγκατάσταση των οποίων υπόκειται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας που έχει εκδοθεί μέσω του banner ή επίσης διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή μέσω του Πολιτική Cookies
Τα cookies προφίλ μπορούν να περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των cookie διαφημιστικού προφίλ, επαναστόχευσης ή κοινωνικών cookie. 

 • Cookies δημιουργίας προφίλ διαφήμισης: δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη που σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφημιστικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζονται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο.

 • Cookies επαναστόχευσης: δημιουργούνται για να σας αποστέλλουν διαφημιστικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τα προϊόντα που αγοράσατε ή προβάλατε στον ιστότοπο και για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

 • Κοινωνικά cookies: αυτός ο ιστότοπος παρέχει την εγκατάσταση cookies που σχετίζονται με πρόσθετα κοινωνικών δικτύων. Η διαχείριση αυτών των cookies γίνεται απευθείας από τρίτους και επιτρέπουν την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο, μέσω ενός ειδικού banner θα ενημερωθείτε για την παρουσία cookies δημιουργίας προφίλ και επαναστόχευσης και, μέσω αυτού, μπορείτε να συναινέσετε ή όχι στην εγκατάστασή τους, επιλέγοντας ενδεχομένως τα μεμονωμένα cookies που θέλετε να εγκαταστήσετε.
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα επίσκεψης στον ιστότοπο και χρήσης του περιεχομένου του.
Η διαχείριση της εγκατάστασης προφίλ, επαναστόχευσης, αναλυτικών και κοινωνικών cookies, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που συνδέεται με αυτά, γίνεται μέσω υπηρεσιών τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από τρίτες εταιρείες: η σχετική λίστα είναι διαθέσιμη σε εσάς στη σελίδα μας Πολιτική Cookies.
Ο χρήστης ενημερώνεται τόσο μέσω των συνοπτικών πληροφοριών (εμφανίζεται το banner μέχρι να δοθεί ή να απορριφθεί η συγκατάθεσή του) όσο και μέσω Πολιτική Cookies που σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά για όλες τις άλλες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίησή τους.

 • Επιδιωκόμενος σκοπός: ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης του χρήστη για την παρουσίαση εξατομικευμένων διαφημίσεων.

 • Νομική βάση της επεξεργασίας: η συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, GDPR), παρέχεται ελεύθερα και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, μέσω του banner cookie ή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και στο Πολιτική Cookies.

ρε. Πρόσθετο κοινωνικών μέσων

SΣτον ιστότοπο υπάρχουν ορισμένα κουμπιά που παραπέμπουν τον χρήστη στα προφίλ του Ελεγκτή στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο αφού κάνετε κλικ σε αυτά τα κουμπιά, ορισμένα cookies θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ από τα τρίτα μέρη που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Κάτοχος της Ιστοσελίδας δεν διαχειρίζεται απευθείας αυτά τα εργαλεία, αλλά σας ενημερώνει για την πιθανότητα, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας, να ενεργοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησης αυτών των cookies, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα:

Απενεργοποίηση μέσω προγράμματος περιήγησης

Το επισημαίνουμε από το site http://www.youronlinechoices.com/it/ είναι δυνατό όχι μόνο να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, αλλά και να επαληθεύσετε την εγκατάσταση πολλών cookies στο πρόγραμμα περιήγησης / συσκευή σας και, όπου υποστηρίζεται, να τα απενεργοποιήσετε.
Τα κοινά χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) δέχονται επίσης cookie από προεπιλογή, αλλά αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει τόσο για υπολογιστές όσο και για φορητές συσκευές, όπως tablet και smartphone: είναι μια λειτουργία που υποστηρίζεται γενικά και ευρέως.
Επομένως, τα cookies μπορούν εύκολα να απενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν με πρόσβαση στις επιλογές ή τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται και γενικά μόνο τα cookie τρίτων μπορούν να αποκλειστούν. γενικά, αυτές οι επιλογές θα ισχύουν μόνο για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και σε αυτήν τη συσκευή, εκτός εάν είναι ενεργές οι επιλογές για την ενοποίηση των προτιμήσεων σε διαφορετικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες στις επιλογές ή στη σελίδα βοήθειας του ίδιου του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των τεχνικών cookie μπορεί να επηρεάσει την πλήρη ή/και σωστή λειτουργία διαφόρων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιστότοπου.
Κατά κανόνα, τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται σήμερα:

 • προσφέρετε την επιλογή «Να μην παρακολουθείτε», η οποία υποστηρίζεται από ορισμένους (αλλά όχι όλους) ιστότοπους. Με αυτόν τον τρόπο, ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην συλλέγουν πλέον ορισμένα δεδομένα πλοήγησης.

 • προσφέρετε την επιλογή της ανώνυμης ή ανώνυμης περιήγησης: με αυτόν τον τρόπο δεν θα συλλέγονται δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης και το ιστορικό περιήγησης δεν θα αποθηκευτεί, αλλά τα δεδομένα περιήγησης θα εξακολουθούν να λαμβάνονται από τον χειριστή του ιστότοπου που επισκέπτεται.

 • σας επιτρέπουν να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα εν όλω ή εν μέρει, αλλά όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο, συνήθως εγκαθίστανται εκεί όπου αυτή η δυνατότητα δεν είναι αποκλεισμένη.

Υποδεικνύονται οι σύνδεσμοι προς τις σελίδες υποστήριξης των πιο δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης (με οδηγίες για την απενεργοποίηση των cookies σε αυτά τα προγράμματα περιήγησης):

4. Για ποιους άλλους σκοπούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μου;
Τέλος, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για:
α) συμμορφώνονται με νομικές υποχρεώσεις και αιτήματα από δημόσιες ή κρατικές αρχές·
β) να διαχειρίζεται τυχόν διαφορές ή διαφορές και επομένως να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της 3Labs Srl, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας θα είναι:
- για το σημείο α), την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης·
- για το στοιχείο β), το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων του, εφόσον αυτά εξισορροπούνται επαρκώς, κατά καιρούς, με τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου.

5. Με ποιον θα μοιραστείτε τα δεδομένα μου;
Σε συμμόρφωση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, το προσωπικό της 3Labs Srl μπορεί να είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας, προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή την υποστήριξη που ζητήσατε.
Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, ο οποίος, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να ορίσει τα υποκείμενα στα οποία απευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών και για τις δραστηριότητες της αρμοδιότητάς του ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων στον κανόνα των άρθρων 28 και 29 του GDPR.
Ως προς αυτό διευκρινίζουμε ότι:

 • Η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων παρέχεται μέσω της πλατφόρμας «Elastic Mail» που διατίθεται και διαχειρίζεται η εταιρεία Elastic Mail Inc., με έδρα τη Βρετανική Κολομβία στο PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (πολιτική απορρήτου: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η λίστα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων διατίθεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, από τον οποίο μπορείτε να τη ζητήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.
Τα δεδομένα χρήστη σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους εκτός από την περίπτωση που το απαιτεί η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή στην περίπτωση που, δυνάμει νομικής υποχρέωσης ή παρουσία έννομου συμφέροντος, τα Δεδομένα Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την ανάγκη να τα κοινοποιήσει στις αρμόδιες δικαστικές ή εποπτικές αρχές.

6. Πώς θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που προβλέπονται με τη συλλογή.
Η 3Labs Srl θα λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της απώλειας, της παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης δεδομένων, καθώς και για την αποτροπή οποιασδήποτε μορφής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη.
Ως εκ τούτου, η 3Labs Srl θα εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, περιορίζοντας τον αριθμό των ατόμων στα οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων και ρυθμίζοντας συστήματα προστασίας που στοχεύουν στην αποτροπή του κινδύνου επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

7. Τα δεδομένα μου υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός Ευρώπης;
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η 3Labs Srl βρίσκονται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν την έδρα τους σε μη ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης αναφέρεται ρητά στην Πολιτική Cookies και στην προηγούμενη παράγραφο 5 1. (Με ποιον θα μοιραστείτε τα δεδομένα μου;).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να βρίσκονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 45 και επόμενα του GDPR. Συνεπώς, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων, με βάση αυτή τη διαβίβαση: α) σε αποφάσεις επάρκειας των τρίτων χωρών που έχουν εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· β) για επαρκείς εγγυήσεις που εκφράζονται από τον τρίτο αποδέκτη σύμφωνα με το άρθρο. 46 του κανονισμού· γ) περί υιοθέτησης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, cd. Εταιρικοί δεσμευτικοί κανόνες.

8. Πόσο καιρό θα κρατήσετε τα δεδομένα μου;
Η 3Labs Srl θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητο για την επίτευξη μόνο των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ενότητα "Τι δεδομένα θα επεξεργαστείτε;" o για τους όρους διατήρησης που προβλέπονται από την κλαδική νομοθεσία: για παράδειγμα, τα στοιχεία που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες αγορές θα διατηρούνται για την περίοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί φορολογικών και φορολογικών θεμάτων και ενδεικτικά για περίοδο 10 ετών. Επί πλέον:
- τα δεδομένα που σχετίζονται με το βιογραφικό σας και το αίτημα της αίτησής σας θα διατηρηθούν για δύο χρόνια.
- τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου θα διατηρηθούν μέχρι το αίτημά σας για ακύρωση.
- τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες softspam θα διατηρηθούν μέχρι το αίτημά σας για ακύρωση ή για δύο χρόνια από την τελευταία φορά που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για την 3Labs Srl (για παράδειγμα, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας).
- για τους όρους ακύρωσης των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από cookies μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στα δικά μας Πολιτική cookie.
Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστούν αμετάκλητα ανώνυμα.

9. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων και κοινωνικά δίκτυα
Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των συνεργατών μας, καθώς και προς διαφημιστές και κοινωνικά δίκτυα. Λάβετε υπόψη ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται μέσω αυτών των τοποθεσιών και τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών και ότι, εάν ο χρήστης ακολουθήσει έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, καλείται να συμβουλευτεί την Πολιτική Απορρήτου παρέχονται από κάθε εξωτερικό μέρος σε σχέση με τον Ιστότοπο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά μου και πώς μπορώ να προστατεύσω το απόρρητό μου;
Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του GDPR, η 3Labs Srl σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε: 

 • πρόσβαση στα δεδομένα σας· 

 • την τροποποίηση και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στις βάσεις δεδομένων μας που σχετίζονται με τα δεδομένα σας· 

 • την ακύρωση των δεδομένων σας εάν διατηρούνται ελλείψει νομικών προϋποθέσεων· 

 • τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας· 

 • αντίθεση στην επεξεργασία δεδομένων·

 • φορητότητα δεδομένων. 

Οποιαδήποτε μοντέλα και περισσότερες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμα εδώ: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

accesso

Μπορείτε να ζητήσετε:

 • Ζητήστε επιβεβαίωση για οποιαδήποτε επεξεργασία που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα·

 • Πάρε ένα αντιγράψετε των δεδομένων σας·

 • Σας παρέχει άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που δεν υπάρχουν ήδη σε αυτή τη δήλωση.

διόρθωση

Μπορείτε να ζητήσετε το διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Πριν προχωρήσουμε στη διόρθωση, θα επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων στα αρχεία μας.

Ακύρωση/

Δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να ζητήσετε το διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά μόνο εάν:

 • Η παραμονή τους δεν χρειάζεται πλέον σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν· 

 • Έχετε αρνηθεί τη συγκατάθεσή σας προηγουμένως δανεισμένος (όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση).

 • Η επεξεργασία έχει γίνει με τέτοιο τρόπο νόθος;

 • Είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η 3Labs Srl (σε σχέση με εντολή από Αρχή).

Περιορισμός

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά μόνο εάν:

 • Η ακρίβειά τους έχει ήδη αμφισβητηθεί.

 • Δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά υπάρχει νομική διαμάχη σχετικά με τη χρήση τους.

Μετά το αίτημά σας για περιορισμό, η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι όμως συγκατάθεση πότε: 

 • Ωστόσο, η συγκατάθεσή σας παραμένει.

 • Είναι απαραίτητο να ασκήσετε ή να αντισταθείτε σε νομικές ενέργειες.

 • Προστατεύω τα δικαιώματα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που εμπλέκεται στην επεξεργασία.

Φορητότητα

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ευανάγνωστη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή. 

Αντιπολίτευση

μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή που σας απασχολούν όταν:

 • η βάση της νομιμότητας της επεξεργασίας είναι έννομο συμφέρον του ιδιοκτήτη?

 • τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για άμεσου μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένου του προφίλ στο βαθμό που συνδέεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ.

Όταν έχετε αντίρρηση:

 • για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς·

 • σε περίπτωση έννομου συμφέροντος του ιδιοκτήτη, η θεραπεία θα μπορεί να συνεχιστεί μόνο εάν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων για να προχωρήσει στη μεταχείριση που υπερισχύει των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του ενδιαφερομένου ή για την εκτίμηση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο.

Είναι επίσης δυνατή η άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης με αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές που διατίθενται στον ιστότοπο στην προσωπική σελίδα και στα e-mail (σύνδεσμος για ακύρωση).

Η 3Labs Srl εγγυάται ότι οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας θα αναγνωριστεί εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του.

11 Μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εγγυητική Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία που πραγματοποιείται από την 3Labs Srl δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 679/2016 και εθνική νομοθεσία. 
Στην Ιταλία, η αρμόδια αρχή είναι ο Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.garanteprivacy.it/. 
Περισσότερες πληροφορίες και το δείγμα εγγράφου που θα χρησιμοποιήσετε για την καταγγελία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Περαιτέρω, εάν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθ. 78 και 79 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε έφεση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

12 Οποιεσδήποτε αλλαγές

Οι πληροφορίες που σας παρέχουμε τώρα μπορούν να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας, τα δεδομένα που συλλέγονται ή όταν συμβαίνουν νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές ή σε περίπτωση τεχνολογικών εξελίξεων. Επομένως, συνιστούμε να συμβουλεύεστε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και cookie, η οποία ενημερώνεται πάντα σε αυτήν τη σελίδα.